Voorgaand jaar Terug naar overzicht Volgend jaar


AUTEUR TITEL (1980 - jaargang 30). PAGINA’s
Bosch, Marinus v.d. De ouderwetse dorpskermis 31
Reglementen van Orde van de Vergaderingen v.d. Raad der gemeente Hedikhuizen221
Hamoen, Ds. G. De classicale indeling v.d. Hervormde gemeenten in het Land v. Heusden3
Hensen, H.M. Schoenmaker blijf bij je leest 33
Hornman, C. Bijnamen in Baardwijk 212
De plaats v.d. ramp: "Het Heike" 202
De priesters in het Land v. Heusden van 1730 tot 1795409, 68, 81, 97
De sociale aspecten v.d. watersnood 164
Een schipbreuk 201
Een verslag van een ooggetuige 175
Knippenberg, Drs. W.H.Th. Schilden van het St. Jorisgilde te Heusden46, 51, 76, 94, 108, 124, 140
Lee, A.N. v.d. Den vuilen Unentse prop 218
Enkele volksoverleveringen betreffende de watersnood v. Nieuwkuijk199
Het slijpen van zeis en zicht 39
Jos Geelen, verloskundige 84
Stenen wiggen uit Nieuwkuijk en Vlijmen 18
Uit het Rijke Roomse Leven 6
Loon, Marius v. Het gebied v.d. kring Onsenoort in de Romeinse Tijd VIII29
Mommersteeg Raadgevingen en voorschriften 25, 71, 132
Provinciaal Archief Na de watersnood van 1880 te Nieuwkuijk 204
Schijndel, P. Tarcisius v. Priesters en Religieuzen uit Elshout 57
Somers, Fr. Een gepolijste bijl uit Vlijmen 74
Een Neolitische pijlpunt uit de Drunense Duinen 17
Vondsten van Jan Ossewaarde 104, 122, 129
Swinkels, R. Spreuken en zegswijzen 214
Velden, G. v.d. De H. Cornelius te Bokhoven 100, 116, 136
Een leenverheffing uit het jaar 1514 210
Het oorkondeboek v. Noord-Brabant 54
Universiteits studenten uit ons heem 1550-175010
Wagenberg, M. v. 75 jaar R.K. Boerenbond te Vlijmen 21, 42
Warnmes, G.G. Waterkering en verantwoordelijkheid 170
Wiel, A.J. v.d. Verordening op de Openbare Lagere School in de gemeente Drunen65, 91
Zeeuwen, W.J. De overstromingsramp v. Nieuwkuijk-Vlijmen in de nacht van 29-30 december 1880146
Watersnood Nieuwkuijk 1880, discussie rond de Schuldvraag178
Zon, A. v. Uit de Vlijmense gemeentebegroting, 170 jaar geleden13
Gedichten Bij het begin van de 30e jaargang 1
Watersnoodjaar 145
Kwartierstaat Mommersteeg - Mommersteeg 72
Van Bijnen - Mommersteeg 216
Redaktie "Met Gansen Trou" 2
Het ISSN nummer van Met Gansen Trou 113
Will Dijkstra, schipper naast Trudy 115
Van de leestafel Het begin van de reformatie in de ring van Heusden215


Voorgaand jaar Terug naar overzicht Volgend jaar