Voorgaand jaar Terug naar overzicht Volgend jaar


AUTEUR TITEL (1981 - jaargang 31). PAGINA’s
Belonje, Mr.J.Baron van Freisheim en zijn monument te Heusden.169
Benedictine, Zr.Terugblik naar 13 jaar werken A.M.D.G. te Vlijmen (1959-1972).151
Berg, A.R.H. terKwartierstaat Bernard van Schijndel.9
Bont, Nico de & Somers, Fr.Totaalmanifestatie te Heusden.95
Bosch, Marinus v.d.De koekoek in het volksgeloof.76
Gerlach, P. Dr.Inventaris van het kerkelijk kunstbezit (parochie Heusden).49
Hopstaken, p. Drs. G.Van de leestafel.48
Hornman, C.Baardwijkse Capucijnen.70
De eigendom van kerktorens rond 1800.136
Het Land van Heusden.109
Het tehuis voor oude mannen te Baardwijk.164
Raadgevingen en voorschriften.62, 91, 174
Iperen, G. v.Gedicht; opgedragen aan de stad Heusden.57
Knippenberg, Drs. W.H.Th.Geschiedenis van het St. Jorisgilde te Heusden.5, 17, 33
Lee, Anton van derBliksembuizen uit de Drunense Duinen.113
Boerentaal en boerenwijsheden.37, 138
De Katholiciteit van een Lagere School te Vlijmen, anno 1959-1960.157
Columbus (gedicht in dialect).64
De zusters van J.M.J. in Vlijmen.145
Zusters van J.M.J. uit Vlijmen afkomstig.150
Herinneringen van een 104-jarige.97
Leijten, K.Wat is heemkunde?1
Loon, Marius v.Molengeschiedenis in de kring Onsenoort.53, 73, 81, 102, 115
Peters, H.G.M.Herinnering aan de Nieuwkuijkse kermis van 50 jaar geleden.60
RedactieGouden kloosterjubileum p. Tarcisius van Schijndel.161
Schijndel, B.W. vanGenealogie van Hedickhuijzen.141
Schijndel, p. Tarcisius v.Het jachtrecht der heerlijkheid van Oudheusden-Elshout en dat van het goed Hulten.121
Snaterse, M.De Reformatorische gemeente Drunen-Nieuwkuijk:
- Tijdens de Franse bezetting.11, 22, 40, 58, 66
- Tijdens het koninkrijk Holland.85, 105, 133
Somers, Fr.De ervaringen van een leken-onderwijzeres (1956-1962).155
Een neolithische pijlpunt uit Vlijmen.65
Een vuurstenen pijlpunt uit de Drunense Duinen uit de vroege Bronstijd.94
Thiadens, Drs. H.J.M.De oude waternaam Bern.35
Velden, G. v.d.Folcoldus van Riel, norbertijn onder prelaat Jan Moors.15, 27, 43
Vogelaar, H.Onze gevederde vrienden.96
Zeeuwen, W.J.Beschrijving van de kaart van de Baardwijkse Overlaat van voor 1766 van voor de aanleg.79
Beschrijving van de twee kaarten van het stelsel der overlaten.90
Fietstocht over de dijken, die het zuidelijk deel van het Land van Heusden omringen.117


Voorgaand jaar Terug naar overzicht Volgend jaar