Voorgaand jaar Terug naar overzicht Volgend jaar


AUTEUR TITEL (1979 - jaargang 29). PAGINA’s
Aalst, T. v.d. De archiefwet: verleden, heden en toekomst 152
Oude oorkonden uit het archief van de Tafel v.d. H. Geest te Drunen14
Belonje, Mr. Dr. J. Een rente van 1386 op het land van Heusden 122
Bosch, Marinus v.d. De hete en droge zomers 10
Dorsen 174
Dijkstra, W. De stadspoorten van Heusden 33
Duikactiviteiten in de Koppelwiel 20
Een onthoofding in Heusden in het jaar 1567 135
Graaff, A.L. de De archivaris en zijn werk 157
De inboedel van het kasteel Onsenoort in 1672 80
Het gemeentewapen van Vlijmen 97
Hopstaken, P. Drs. Gerardus Van besloten gemeenschap tot open huis 90
Hornman, C. De familie Leemans te Baardwijk (± 1800) 50
Ds. Cornelis Abraham Leemans predikant te Engelen en Baardwijk104
De cursus Oud Schrift 172
De warande te Vlijmen 162
Een dood-ernstige, vermakelijke geschiedenis 55
Een onbekende afbeelding van de grote kerk van Baardwijk38
Een vergeten figuur: het priorke 76
Het begin van Mariënkroon 65
Johannes Smolders pastoor te Nieuwkuijk 184
Wolven in Giersbergen en orngeving in de 18e eeuw17
Lauryssens, K.G.J. Hoofdlijnen van de geschiedenis van de archiefvorming en organisatie146
Lee, A.N. v.d. Boerentaal en boerenwijsheden II & III 2, 178
Een bewoning uit de Late IJzertijd - Romeinse tijd in de Biessertpolder te Vlijmen7, 22
Een bronzen speerpunt uit 's-Hertogenbosch, gevonden te Herpt168
Engelen en Philips v. Hohenloh 129
Uit het Rijke Rooms(ch)e Leven van onze streek43, 58, 124
Schijndel, B.W. v. Genealogie v. Hilst 143
Genealogie Van Meerwijk 31
Schijndel, P.Tarcisius v. Onze Lieve Vrouwe Gilde te Vlijmen 138
Swinkels, R. Spreuken en zegswijzen 175
Velden, G. v.d. Een voor Bokhoven merkwaardig grafmonument te Nijvel166
Een voor ons heem interessante tekst 12
Pastoor Joannes Moors en Proost Henricus van Grinsven113
Vermeer, P. Dr. Pascalis Het leven op Mariënkroon in de eerste vijftig jaren69
Het ontstaan van de abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk66
Weyn Banningh, F.J.H. Namen van de kerkmeesters van de kerk te Haarsteeg 1644-1823136
Zeeuwen, W.J. Het afwateringskanaal van 's-Hertogenbosch naar Drongelen27, 186
Zon, A. van De vegetatie in onze streek 1848 62
Gedichten Nieuwjaar 1
Pasen 49
Club v. mensen die moe geboren zijn 161
Van oud en nieuw 177
Heraldiek Familiewapens 57
Kwartierstaat Van Helvoort - van Helvoort 120
Van de leestafel Patronaatsrecht over Bokhoven 48


Voorgaand jaar Terug naar overzicht Volgend jaar