Voorgaand jaar Terug naar overzicht Volgend jaar


AUTEUR TITEL (1962 - jaargang 12). PAGINA’s
Baaijens, H. De nieuwe R.K. kerk voor de parochie van de H. Lambertus te Hedikhuizen 39
Boeren, Dr. P.C. De katholieken van Hedikhuizen pogen de Hervormde kerk te naasten 41
De katholieken van Heusden tijdens de retorsie 170
De zogenaamde aanslag op Heusden in 1623 45
Drunen, een conflict tussen pastoor en gemeente van Drunen in bet jaar 1929 150
Drunen, kerken en kerkbediening 92
Schetsen uit bet leven in de Heusdense Cisterciënzerkloosters 126, 138, 161
Bosch, M. v.d. Mariëndonk te Elshout 121
Mariënkroon te Heusden 114
Breugelmans, pastoor Perceelsnamen te Bokhoven 18
Everdingen, C.H. van De Ned. Hervormde kerk te Heesbeen 156
Ganck, P. Roger de Jan Troch, monnik der Duinen 1551-1612, prior over de verenigde kloosters Mariënkroon en Mariëndonk van 1600-1612 128, 158, 173, 187
Goossens, J.P.H. De haven van Haarsteeg 106
Herpt, M. v. Veldnamen te Elshout 7
Ketelaars, Ir. E.H. De pluimveehouderij in de Oostelijke Langstraat 2
Lith, Chris Hedikhuizen 33
Meijs, Pater Gummarus Pastoor Becx, zaliger 146
De politikus van 't Lompend 178
Midden, Pater Pancratius van Giersbergen 134
Mommersteeg Raadgevingen en voorschriften 8, 68, 94
Peters, P. De ontwikkeling van de gemeente Vlijmen sinds 1930 31, 53, 77, 82
Scholts Hedikhuizen in ruilverkaveling Heusden-Vlijmen 37
Schreuder, F. De zusters gaan Drunen verlaten 71
Schijndel, B.W. van Heer en meester Jan Kievits, zijn voorouders en naaste familie 165
Schijndel, Pater Tarcisius van De prioren van Mariënkroon 126
Enige aantekeningen over het gehucht Spiering te Heusden 50
Losse aantekeningen over Heusden 75, 103
Pastoors te Hedikhuizen 41, 50
Veldnamen te Herpt 170
Serrarens, Pastoor H. Een en ander over Haarsteeg 110
Smulders, F.W. Corrigendum 16
Verkoping van goederen van de abdij Ter Kameren in 1614 138
Swane, J.A.W. De Vlijmense familie Kivits 12, 21, 60, 66
Plebaan Jan Cievits 101
Willem van Beurden, de laatste deken van het kapittel van Boxtel? 86
Het jachtrecht der Heerlijkheid Nieuwkuyk 68, 94, 106, 150
Ongeval te Engelen 7
Reglement van het St. Anna-gilde te Nieuwkuyk 26
Reglement van het St. Joris-gilde 98
IN MEMORIAM:
Mr. J.H.W.A. Hoefnagel, Burgemeester van Vlijmen 1
Pastoor H.G. Becx 145
FOTO's:
Giersbergen Boerderij 135, 136
Hedikhuizen Aansluiting licht 1929 35
Dijk 51
Maquette kerk 40
Pastoor Gründemann 41
Heusden Kerkstraat 52
Ned. Hervormde Kerk 117
Nieuwkuyk R.K. Kerk 148
Onsenoort Kasteel 13, 15, 73, 88, 102
Vlijmen Natuurbad 84
Plein 55
Wit-Gele Kruisgebouw 58
PRENTEN:
Bokhoven Kasteel 112
Drunen Kasteel 30
Gezicht op Drunen 96
Hedikhuizen Ned. Herv. Kerk 44
Ruine kasteel 38
Heesbeen Ned. Herv. Kerk 76, 156
Onsenoort Kasteel 62
Oud-Heusden Protestantse Kerk 109
Vlijmen Gezicht op Vlijmen 23, 157, 78
KAARTEN:
Bokhoven Onbewoonde percelen 1832 18
Elshout Onderzoek terrein Mariëndonk 123
WAPENS:
Fam. Loeff 165
Van Schijndel 165
ZEGELS:
Mariëndonk 121
Mariënkroon 114
TEKENINGEN:
Meerendonk, H. v.d. omslag
Kessel, Pater Raymundus V. illustraties


Voorgaand jaar Terug naar overzicht Volgend jaar