Voorgaand jaar Terug naar overzicht Volgend jaar


AUTEUR TITEL (1963 - jaargang 13). PAGINA’s
Bakel, F. vanDe maatschappelijke taak van de K.A.B.72
Boeren, Dr. P. C.Kapelaan Walther Colen te Drunen50
Een conflict tussen de drossaard en de kapelaan van het kasteel56
Waarom de pastoors van Oudheusden in Elshout gingen wonen42
Eerherstel aan de Heusdense drossaard van Wel45
Eerherstel aan Heusdens katholieken van 157758
Bokhoven, A. J. L. vanEen kleine bijdrage tot de geschiedenis van het klooster Mariëndonck buiten Heusden90
Breugelmans, P. pr.De heerlijkheid Bokhoven91, 109
Cools, P. NorbertusTwee concilievaders in één forum34
Engelen, A. vanEen praatje over onze spreektaal81, 101, 113, 149
De trouwring54
Essink, Drs. H. B. M.Enkele grepen uit de geschiedenis van Baardwijk145
Ganck, P. RogerJan Troch, monnik der duinen30, 36, 60, 83, 125, 140, 156
Heijman, Dr. Th. pr.De abdij van Berne en het Land van Heusden76
Helvoort, Ed. vanUit Vlijmens verleden122
Verklaring van de namen Ekelaar, Borre, Priemsteeg153
Herpt, M. vanVeldnamen in Elshout66
Kasteel, J.De Boerenmuts69
Vrijwillige ruilverkaveling in Giersbergen116
Meijs, J. G. M. pr.Geschiedenis van Hedikhuizen66, 88, 108, 122, 136, 153
MommersteegRaadgevingen en voorschriften23
Schijndel, B. W. vanHeer en Meester Jan Kiviets, zijn voorouders en naaste familie9, 17, 40
Schijndel, P. Tarcisius vanEnkele aantekeningen over het geslacht Spiering te Heusden64
Reglement van St. Jorisgilde te Nieuwkuyk52
Hieronder volgen de nog aanwezige schilden van de St. Jorisgilde te Nieuwkuyk23, 45
Straatnamen te Heusden136
De Hongerenburcht te Vlijmen108
Smits, Drs. W. G. A.Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordelijk Nord-Brabant97, 118, 130
Swane, J. A. W.De Ordestichter Theodorus Jacobus Rijken. Zijn ascendenten te Dussen105
Teijssen, Burg. J. L. P. M.De havenplannen der gemeente Waalwijk6, 26
Timmermans, Drs. V.De landbouwkundige toestand van de bedrijven in de Oostelijke Langstraat met name in het zandgebied2, 21
Toorians, J. Fzn.Robbrecht van Grevenbrouck87
Vermeulen, P. ArnoldusWalter Breedveld178
Gedichten
N. N.  Haarsteegs volkslied28
Standaardlied49
Dankgedicht49
Poll, Harry  De IJsbaan5
Wely  Maria65
Redactie 129
Van de leestafel 35, 79, 112, 143
In memoriam: J. W. Peters135


Voorgaand jaar Terug naar overzicht Volgend jaar