Voorgaand jaar Terug naar overzicht Volgend jaar


AUTEUR TITEL (1961 - jaargang 11). PAGINA’s
Belonje, Mr. J. Banpalen op de Maasdijk 132
Bottel, W.A. Vliedbergs parochiekerk 168
C.H. Petrus Johannes van den Broek 68
Cools, Pater Norbertus Wegwijzer voor de St. Lambertus-parochie te Drunen 19
Bij het vertrek van Pastoor Becx te Nieuwkuyk 27
Engelen, A. van De dijkdoorbraak te Nieuwkuyk in 1880 17, 97, 129
Frenken, A. De kosteraanstellingen te Baardwijk 68
Nog een oude kalender der St. Clemenskerk te Baardwijk 2, 46
G.A.B. Pendeldienst in de Oostelijke Langstraat 114
Helvoort, Eduard van Enkele gegevens over het geslacht Van Helvoort 105
Hens, H. Leuvense studenten uit het oostelijk deel der Langstraat 71, 82
Heijden, W.P. van de Een nieuwe woonwijk tussen Vlijmen en Nieuwkuyk 163
Hoefnagel, Mr. J.H.W.A. De Vliedberg 166
Hout, Dr. F.A. v.d. De G.A.B. in het algemeen en in het bijzonder in onze eigen omgeving 55, 75, 93, 101
Kamp, Pastoor J. Parochie Vliedberg 168
Kessel, Pater Raymundus van Mandenmakerij 34, 65
Met stropers op pad 153, 178
Lobach, Ir. L.A.L.H. De Ruilverkaveling Heusden - Vlijmen en de Grontmij 9, 37
Luc. Ontwikkeling aan de rand 15, 41
Maelstede, Lod. van Meimaand 30
Mommersteeg Raadgevingen en voorschriften 89, 105, 125, 132, 153, 178
Opzeeland, J. van Ontwikkeling van een agrarische samenleving mede onder invloed van de industrie 107, 118, 138, 157, 184
Provinciaal Planologische Dienst Enige structuurgegevens uit de wijk Viiedberg-West 172
Schijndel, B.W. van Aantekeningen betreffende de familie van Meerwyck 135, 146
De Vlijmense en Nieuwkuykse van Amelroy's en hun recht op de stichtingen van Hester van Grinsven 43
Schijndel, P. Tarcisius van Schuttersgilden te Vlijmen 89, 125
Straatnamen op de Vliedberg 171
Smulders, F. Geschiedkundige bronnen 16, 189
Giersbergen 64, 128
Tillo, Broeder Theodorus Rijken 29
Vercauteren, F.E.H. Overstromingen in de l7e en l8e eeuw. Enkele persberichten 20
MEDEDELINGEN VAN DE REDACTIE, ENZ.:
Rectificatie bij bet artikel van Theodoor Rijken 45
Vliedberg 161
Voorwoord 1, 177
FOTO's:
Andel Banpalen 133
Bokhoven Gezicht op de Maas 183
Drunen Giersbergen 67
R.K. kerk met kerkplein 122
Elshout Wiel 66
Heusden Centrum 144
Gezicht op de Maas met scheepswerf "Verolme" 147
Overzicht Vismarkt 124
Voor de bevrijding 150
Zuivelfabriek 141
Nieuwkuyk De vroegere Konijnenberg 164
Industrieterrein Vliedberg 186
Kerk Vliedberg 163
Vlijmen De Abraham van Diepenbeekstraat, Vliedberg 176
De Rembrandtstraat, Vliedberg 173
Leerlooierij Van Wagenberg-Festen 136
Woonhuis Th. Casteleijns 188
Zaadhandel Mommersteeg 109
Portretten A. v.d. Meerendonk 45
Pater Isidoor Van de Kerckhove S.J. 30
Priester Van Beek 31
ILLUSTRATIE's:
Kessel, Pater Raymundus van 2, 5, 8, 14, 18, 21, 33, 35, 36, 39, 42, 44, 56, 58, 59, 63, 68, 69, 70, 78, 80, 90, 93, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 1l6, 119, 125, 127, 130, 131, 134, 145, 154, 158, 169, 170
Meerendonk, H. v. d. omslag


Voorgaand jaar Terug naar overzicht Volgend jaar