Voorgaand jaar Terug naar overzicht Volgend jaar


AUTEUR TITEL (1960 - jaargang 10). PAGINA’s
Bokhoven, A.J.L. van Dwaalt de historie ten aanzien van de Genderse pastoor Frans van Andel? 180
Engelen, A. van De dijkdoorbraak te Nieuwkuyk in 1880 21, 38, 87, 141, 161
Frenken, A. pr. Een cijnslijst van de pastorie van Baardwijk 24, 42, 92, 110
Griendt, J. v.d. De bevolkingscijfers van de stad Heusden 113, 135
Heijman, dr. H. Een abt van Berne in het hof van Holland 91
Hoevenaars, W. O.Praem. † Berna ut Lucerna 17, 33, 81, 97, 164
Jens, W. Roomse adel in de XVIe eeuw 86
Kessel, P. Raymundus van Uit de ervaringen van een imker 125
Noest, J. De ooievaars in de Langstraat 107, 145
Poort, W.A. Jeugdherinneringen van een 350 jarige; Hervormde gemeente Vlijmen 149
Schijndel, B.W. van Het geslacht van Grevenbroeck 26
Schijndel, Pater Tarcisius van Zo was 't in 1860 178
Sinnighe, Jacques R.W. Een abt van Berne in 't Hof van Holland 46
Uittreksels uit het sagenboek 41, 95
Smulders, F. Giersbergen 128
Tillo, Br. C.F.X. Theodorus, Jacobus Rijken, stichter van de broeders Xaverianen 129, 156, 185
Vereauteren, Dr. F.E.M. Een bijdrage tot de economische geschiedenis van het land van Heusden en de Oostelijke Langstraat omstreeks 1800 2
MEDEDELINGEN VAN DE REDACTIE: 1, 46, 48
Archiefsprokkels betreffende Heusden en omstreken 184
Enige grepen uit de veelheid der meningen en becoordelingen van de annexaties van de gemeenten Bokhoven - Hedikhuizen - Herpt - Oudheusden - Elshout - Nieuwkuyk - Drunen - Engelen - Heusden en Vlijmen 50
FOTO's:
Baardwijk De Baardwijkse overlaat 93
Bokhoven Burgemeester A. Willemse 50
Deuteren Ooievaarsnest 108
Drunen Duinen 89
Giersbergen 98
Grotestraat 111, 171
Molen 71
Pompstation 100
Elshout 0.L. Vrouw van Elshout 130
Theodorus J. Rijken 132, 159, 186
Haarsteeg De Nieuwe Wiel 69
Het kooibos van de eendenkooi "De Sompen" 144
Hedikhuizen Burgemeester J. Heereveld 52
Herpt Burgemeester L. van Herpt 56
Gezicht op Herpt 82
Heusden Achtergevels "Breestraat" 116
Breestraat 118
Jachthaven 74
Ned. Herv. Kerk 143
Stadhuistoren 142
Nieuwkuyk R.K. Landbouwschool 166
Burgemeester C. v.d. Broek 64
Meerdijk met windmolen "Emma" 88
Oudheusden Burgemeester F. van Liempt 60
Vlijmen Akker 34
Grafzerk Matth. Ludovicus 152
Hervormde Kerk 155
Heidijk 182
Plein 85
Polder 125, 127
Wolput 90, 92
Waalwijk Rijksstoomgemaal 144
GRAVURES EN TEKENINGEN:
Bokhoven - raadhuis 51
Hedikhuizen - raadhuis 55
Herpt - raadhuis 59
Heusden - wallen 42
Nieuwkuyk raadhuis 65
Oudheusden raadhuis 61
Vlijmen - Heidijk 20
Vlijmen - dorp met kerk 1629 150
Vlijmen - kerk l8e eeuw 153
KAARTEN:
De Oostelijke Langstraat in de l8e eeuw 4
Het Land van Heusden en de Oostelijke Langstraat in 1798 14
ILLUSTRATIE's:
Kessel, pater Raymundus van 11, 16, 20, 23, 38, 40, 45, 48, 72, 112, 134, 162, 180, 182, 184
Meerendonk, H. v.d. omslag
Wiegmans, pater Leon. 51, 55, 59, 61, 65


Voorgaand jaar Terug naar overzicht Volgend jaar