Voorgaand jaar Terug naar overzicht Volgend jaar


AUTEUR TITEL (1957 - jaargang 7). PAGINA’s
Baardwijk, C. van Van kakschool tot kleuterschool 49
Bokhoven, A.J.L. van De priester Jan van Esch sterft op de voorpoort van het kasteel te Bokhoven 87
Het tractement van den Drossaard, de schout, de schepenen en Borgemeesters van Heusden 88
"Conditien voor den Rector ofte Schoelmeester tot Heusden" 179
Heusden, geschiedkundige varia 88
Waar zijn de tufstenen gebleven van de voormalige Abdij van Berne? 68
Breugelmans, pastoor P. De kosters van Bokhoven 36
Over de waterstand te Bokhoven en omliggende plaatsen 73, 91, 147
Engelen, A. van Het geslacht "van Engelen" 122
Verdwenen kinderspelen 169
Essink, H.B.M. Een korte schets van de toestand van het dorp Drunen in de eerste helft van de tachtigiarige oorlog 63
Een laat-middeleeuwse heiligenkalender van de parochie Sint Clemens te Baardwijk 153
Gerlach, P. O.F.M. Cap. Nieuwkuykse Capucijnen, Broeder Ladislaus van Bladel 7
Gouw, Arn. de Het oudste wapen van Drunen 149
Janssen, P. Radboud Oude en nieuwe gebruiken bij kalender feesten (Nieuwjaar, Driekoningen, Sinterklaas etc.) 20, 176
Schijndel, B.W. van Aantekeningen betreffende de familie Biesemans te Nieuwkuyk 83
Bij het overlijden van een afstammeling van een voornaam Heusdens geslacht 41, 61, 76
Schijndel, P. Tarc. van Bij het 75 jarig bestaan van de harmonie "Beatrix" te Drunen 81
De kapel van Nieuwkuyk (bijkerk van Drunen) 17
Kapelaans te Vlijmen 143
Oversten van het voormalige klooster "Mariënkroon" te Heusden 138
Pastoors te Vlijmen 93, 142
Perceelsnamen te Hedikhuizen 38
Perceelsnamen te Vlijmen 53
De verkeerswegen in onze streek 5
Smit, J.P.W.A. Het wapen van de eerste abt van "Mariënkroon" 126
Smulders, F.W. De Voornse steeg te Engelen 67
Verhuring in Giersbergen in 1466 146
Stef Bij het gouden feest van de zusters van Nieuwkuyk 28 mei 1907-28 mei 1957 58, 70
Het H. Hubertusgilde te Drunen 8
Het H. Hubertusgilde te Drunen en het St. Jorisgilde te Drunen 51
Het mussengilde te Elshout 181
Vermeer, Dr. Pasc. Berne (bij drie platen) 15
De Boerderij 11, 26
De Drunense Duinen 33, 60
Engelen (bij drie prenten) 44
Enkele oude Vlijmense "steeg en huizen" namen 65
Hedikhuizen (bij een drietal plaatjes) 78
Het kasteel van Heusden (bij vier gravures) 29
St. Klarastok te Drunen 90
Kerk van Drunen van de jaren 1450-1874 (bij twee plaaties) 95
Vermeulen. P.Arn. Verslag van het IXe Heemkundig werkkamp te Drunen 128
Korte gegevens met illustratie's over de geschiedenis, industriën, gebouwen en het landschapschoon van Drunen, Elshout, Engelen, Bokhoven, Heusden, Herpt, Hedikhuizen, Vlijmen, Haarsteeg en Nieuwkuyk 97
Stamboom van Dom Joannes van Engelen 144-145
MEDEDELINGEN VAN DE REDACTIE ENZ.:
Boekbespreking 37
In memoriam Burgemeester J.J.W. van Hout 174
Ten geleide 1, 121
Van de leestafel 2
ILLUSTRATIES, INITIALEN:
Gieles, F. 30
Kessel, P. Raym. v. initialen en 25, 35, 40, 48, 52, 56, 70, 73, 86, 89, 103, 109, 125, 127, 131, 134, 139, 143, 152, 155, 157, 158, 160, 161, 163, 164
Meerendonk, H. v.d. Bandomslag en 6, 20, 26, 110, 112, 128
Peters, H. 1
Pol, M. v.d. 107, 114
Wiegmans, Leonardus 41, 5, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
Wit, K. de 103, 104, 105, 107, 115, 119, 120
FOTO's:
Abtswijding van Dom van Engelen 124-125
Boerderijen 3, 14, 15, 22, 23, 17, 28
Heemkundig werkkamp Aug. 1957 132-133
Vaandel van de Heemkundekring Onsenoort 2
Van Drunen, Elshout, Engelen, Bokhoven, Heusden, Herpt, Hedikhuizen, Vlijmen, Haarsteeg, Nieuwkuyk 99, 100, 106, 107, 110, 111, 118, 119
GRAVURES:
Abdij van Berne 15, 16
Beleg van Engelen 45, 46, 47
Gansoyen bij Heusden 141
Hedikhuizen 79, 80
Kasteel van Heusden 29, 30, 31, 32
ZEGEL:
Van Goosens Beelaerts 41
WAPENS:
Abt van Mariënkroon 126
Gemeente Drunen 149
Heren van Altena 150
Hertogdom Brabant 151
Van de familie Biesemans 84
OUDE TEKENINGEN:
St. Klarastok van Drunen 90
Kerken van Drunen 96


Voorgaand jaar Terug naar overzicht Volgend jaar