Voorgaand jaar Terug naar overzicht Volgend jaar


AUTEUR TITEL (1956 - jaargang 6). PAGINA’s
Baardwijk C, van Bij Jantje Singelins de Barbier 70
"Tante Pos" in 1900 22
Bokhoven, A.J.L. van Overheidsmaatregelen ter bevordering van het inenten tegen pokken 142
Breugelmans, pastoor Vlijmen - Piet van Ooijen zijn geheugenboek 88
Engelen, A. van De overlaten in ons gewest 99
De Vlijmense en Baardwijkse overlaten 117, 134, (150)
Haven van Haarsteeg 161, (112)
Heusdense Haven 82
Essink, H.B.M. Bossche Poorters van Drunense komaf, alsmede een vergelijking met de Bossche poorters afkomstig uit Engelen, Hedikhuizen, Herpt, Heusden, Oud-Heusden en Vlijmen over het tijdvak 1529 - 1559 30
Een opgave van enkele toponiempn uit het land van Heusden 169
Het "Baasmaken" van de langst levende in Drunen en Nieuwkuijk en het Bossche recht van vruchtgebruik 97
Voor- en roepnamen 158, 165
Vuurkruid - Wrangwortel - Helleborus Viridis 168
Gerlach, P. O.F.M.Cap. Broeder Linus Wilgers uit Nieuwkuijk O.F.M.Cap. †1905 39
Hansen, W.A.J. Het nieuwe raadhuis te Heusden 50
Heijman, Dr. H.A. De keuze van Otto van Boetzelaar tot Abt-Coadjutor van Berne 83, 108
Huijzer, P.C.B. Priesters in bet dekenaat Heusden 167
Janssen, P. Radboud "Geef mij 'n nieuwe hoed" 9
De boerenkar - zijn bouw en zijn gebruik ervan in onze streek 19
Lith, Chr. Enkele belangrijke jaartallen uit de geschiedenis van Heusden 41
Papaver, Dr. Geestelijken uit het geslacht Swaans 36
Maatregelen ter voorkoming van brand in Nieuwkuijk en Onsenoort voor honderdjaar 175
Brandweer in Nieuwkuijk voor honderd jaar 188
Maurice Flacard - Geneesheer te Vlijmen 1796 - 1843 13
Vlijmen - Enkele staatkundige gegevens 65
Peters, H. Bij het zevende lustrum van de Toneelvereniging "Utile Dulci" 173
Schijndel, B.W. van Genealogie der Kievitsen van den Hil 8, 27, 33, 72, 89, 103, 113
Schijndel, P. Tarc. van Engelen 87
Pauselijke Zouaven uit het dekenaat Heusden 5, 23
Verkeerswegen in onze streek 93, 171, 182
Veldnamen in Drunen 45, 75
Veldnamen in Elshout 120
Sinninghe, Jacques R.W. Een Brabantse schoolmeester kwartierstaat 79
Op zoek naar de schoolmeester van Nieuwkuijk 177
Smulders, F.W. Giersbergen 111
Giersbergen - Een deling in 1743 77
Giersbergen - Enige verkopingen 2, 17
Toponiemen uit het dorp en de polder van Engelen 186
Stef De mulder "het licht van Haarsteeg" 43
De "wegkrabbers" van Haarsteeg 68
Geschiedenis van de parochie Herpt 11, 21, 62, 115
Het H. Hubertusgilde te Drunen 179
Karnen, een dagelijks terugkerend karwei - 't vuur kruidsteken 155, (168)
Versantvoort, J. R.K. Kerk te Bokhoven 125, 129, 151
Vermeer, P. Nogmaals: Priesters van Vlijmen 12
Wiegmans, P. Eligius De wiel van Haarsteeg 122, 137, 145
Willems, W. Hoogwater in Bokhoven 106
MEDEDELINGEN VAN DE REDACTIE ENZ.:
Binnenpolder van Hedikhuizen 110
De wiel van Haarsteeg (Correctie) 168
In memoriam Gijsberdinus de Wilt 80
Ten geleide 1, 49, 81, 96, 141
ILLUSTRATIES, KAARTEN, INITIALEN:
Kessel, Raymundus van Initialen op blz. 22, 26, 36, 38, 44, 48, 49, 53, 56, 57, 59, 74, 75, 85, 95, 96, 105, 110, 112, 116, 119, 133, 141, 144, 150, 160, 164, 189
Meerendonk, H. v.d. Bandomslag en b1z. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Wiegmans, Leonardus 19, 20, 42, 51, 90, 91
Wit, Kees de 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 32
Hansen, W.A.J. Tekeningen van het nieuwe raadhuis te Heusden 54, 55, 58, 61
Versantvoort, J. Tekeningen van R.K. Kerk te Bokhoven 126, 127, 131, 132, 152, 153
KAARTEN:
Baardwijkse - Bokhovense en Vlijmense overlaten 101
Doorbraak Aardappeldijk 1851 171
Drunense Veldnamen 46
Haven van Haarsteeg 162
Plattegrond Engelen 1871 86
Wiel van Haarsteeg 122, 123, 138, 139, 140, 146, 148
WAPEN:
Familie Kievits 28


Voorgaand jaar Terug naar overzicht Volgend jaar