De agenda van de Heemkundekring


Meer informatie over de activiteiten staat in nieuwsbrief Plekbord,
in het meest recente Plekbord staat ook de actuele Agenda.


20 Februari 2018:

Heemkundekring Ledenvergadering

De Ledenvergadering 2018 zal gehouden worden op dinsdag 20 februari.

Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Partycentrum De Remise, Grotestraat 267 te Drunen.

Agenda: ziet er als volgt uit:

1. Opening en algemene beschouwing door de voorzitter
2. Notulen van de ledenvergadering op 13.02.2017
3. Jaaroverzicht 2017.
4. Financieel verslag 2017.
5. Verslag kascommissie 2017.
6. Benoeming kascommissie 2018
7. Begroting 2018
8. Bestuursverkiezing
9. Activiteitenplan 2018
10. Rondvraag
11. Sluiting van de vergadering.

Na de vergadering is er nog een gezellig samenzijn in het partycentrum.


25 Februari 2018:

Wandeling Vlijmens Ven

Vertrek om 10.00 uur bij parkeerplaats bij de Venkantbrug.

4 Maart 2018:

Wandeling Baardwijkse Overlaat

Vertrek om 10.00 uur bij Steegerf in Drunen

15 Maart 2018:

Lezing Ton Duffhues

(zie Plekbord)
Begint 19.30 uur in „Het Oude Tramstation‟ in Elshout

18 Maart 2018:

Dorpswandeling Drunen

Vertrek om 10.00 uur op het Raadhuisplein.

18 Maart 2018:

Mandenmakerexpositie

(zie Plekbord)
In de heemkamer op Abdij Mariënkroon van 13.00 tot 17.00 uur

25 Maart 2018:

Dorpswandeling Vlijmen

Vertrek om 10.00 uur bij Hotel Prinsen.

25 Maart 2018:

Mandenmakerexpositie

(zie Plekbord)
In de heemkamer op Abdij Mariënkroon van 13.00 tot 17.00 uur

2 April 2018:

Dorpswandeling Nederhemert

Vertrek om 10.00uur bij de speeltuin Nederhemert