Voorgaand jaar Terug naar overzicht Volgend jaar


AUTEUR TITEL (1990 - jaargang 40). PAGINA’s
Aalst, G.M. van & Kort, J.C. De lenen van de hofstede Boxtel in het Land van Heusden, 1356-1688. 95
Baardwijk, L.A.G. v. Het gezin van Herman v.d. Brand (aanvulling). 26
Blom, Trees Archiefstukken uit onze streek in het Rijksarchief te Maastricht. 26
Brandt, A. v.d. Dodelijk ongeval te Haarsteeg in 1901. 126, 164
Buytene, Ir. A.J. v. Iets over monumentenzorg in Nederland. 81
Dungen, C.J.M. v.d De Konijnenberg (Konijnsberg) anno 1920. 41
Bedevaart naar Elshout (anno 1920). 78
De klompenmakerij van Driekske v.d. Pol. 94
Zoeaven uit Vlijmen en omstreken. 129
Wat mijn moeder vertelde. 151
Griend, J.G.G.P. v.d. Over het schoutambt en de schouten in het Land van Heusden (2). 139
Over priesters, pastoors, kanunniken en kloosterlingen in het Oude Land van Heusden. 165
Ja, familieleden zullen vijanden worden. 173
Grüben, Ir. R.J.W.M. De bouwgeschiedenis van Wittebroodstraat 7, Heusden. 118
Heimeriks-van Dinther A. Oud nieuws:
Krantenberichten uit de vorige eeuw.
128, 144, 160, 175
Heijden, René v.d. Twee sites, waaronder een "stekerwerkplaats" in de Drunense Duinen. 187
Janssen, p. Radboud Hoe het kasteel van Onsenoort in de Kerstnacht verzonk. 178
Jongh, P. de Een ongeluk in Elshout. 145
Lee, A.E. van der Dialect en gemakzucht. 58
Haarsteeg een dialectisch buitenbeentje? 138
Lee, Anton van der Bij het begin van de veertigste jaargang. 1
Brood bakken in het bakhuis. 156
Van de leestafel (gedenkboek A. v. Engelen). 176
Leeuwen, A.J.C. v. Hendrik van der Geld, een kerkelijke kunstwerkplaats in 's-Hertogenbosch. 66
Meesters, J.F. De "Rooi Huuskes". 110
Meesters, J.F. & Ossenblok, J. v.d. Oude boerderijen in ons heem XVIII
Nieuwkuijksestraat 140, Nieuwkuijk.
43
Mommersteeg, G. & Iersel-Ruygers T. v. Kledingdiefstal te Nieuwkuijk in 1777. 33
Mommersteeg, G. Strafzitting van het Kantongerecht te Heusden van vrijdag 16 mei 1930. 59
Emancipatie niets nieuws. 62
Mostermans, J. "Kekte nog efkus mee?" 15
Vruuger (gedicht). 63
Pelders, Gerard Detectorvondsten van kinderspeelgoed. 2
Een merkwaardige aardewerkscherf uit Elshout. 22
Zo maar een Drunense hond. 76
Een paar oude munten uit Heesbeen. 84
Koperen pasmunten in Nederland tussen 1500 en 1800. 135, 153, 161
Redactie Geschiedenis van Heusden, zoals men die twee eeuwen geleden zag. 147
Schijndel, p. Tarcisius van De broeders Xaverianen te Elshout. 25
Somers, Frans Een neolithische bijl uit de Vendreef. 48
Teunissen, A.P.J.A. & Berger, C.J.M. Nieuwe en interessante kevers van de Drunense Duinen (4). 170
Thijssen, Chr. Het Land van Heusden en het ontstaan van de Grote Waard. 6, 17
Het Land van Heusden en de ondergang van de Grote Waard. 35
"Dijkagies" rond Heusden in 1421. 49
Van de boekenplank. 63
Het Land van Heusden in de Middeleeuwen, Correcties en aanvullingen. 87
Aantekeningen over Herpt en Hulten in de Middeleeuwen. 113
Vondstmeldingen (archivalia). 173
Thiadens, H.J.M. Het turfthoofd Vollenshoofd of Tilburger en de vele stegen in de Hamsche Polder of Moerputten. 131
Treffers, E.W. Openbaar vervoer in de Langstraat rond 1930. 60
Velden, G.M. v.d. Piet Breugelmans, de onverschrokken parochieherder van Bokhoven. 27
Norbert van Gennep in de brieven van Bernhard van Clairvaux. 116
De Abdij van Berne onder keizerlijke bescherming vanaf 17 juli 1235. 141
Berne en Bedburg. 183
Werkgroep Boerderijen Wie weet wat dit is? 32


Voorgaand jaar Terug naar overzicht Volgend jaar