Voorgaand jaar Terug naar overzicht Volgend jaar


AUTEUR TITEL (1987 - jaargang 37). PAGINA’s
Baardwijk, A.G. van Kwartierstaat L. van Baardwijk/G. Kusters. 156
Dungen, C.J.M. v.d. De jaarwisseling. 2
Van Buul's touwslagerijen. 55
Op bedevaart naar Bokhoven, anno 1920. 162
De jaarlijkse feestdag van de St. Catharina Schuts te Vlijmen. 171
Wagenmakerij van Gert van Stokkum. 188
Engelen, A. van Tot waar zijn wij gekomen? 107
Komieken van het oude Haarsteeg. 166
Vogels van ons heem. 182
Everdingen, G.F.N. v. Een examen te Heusden in 1829. 17
Hamoen, G. Het begin van de reformatie in Engelen. 134
Heimeriks, A. e.a. De St. Lambertuskerk te Engelen in juli 1587 verwoest. 129
Lee, Anton v.d. Agrarische rapsodie. 21
Het archeologisch onderzoek in de Loonse en Drunense Duinen. 35, 50, 100
Meesters, J.F. Fort Crèvecoeur. 114
Meesters, J.F. & Ossenblok, J. v.d. Oude boerderijen in ons heem. 47, 58, 191
Mostermans, J. De misdienaar van vroeger. 98, 168
NN Een voorspelling over de Vlijmense mandenindustrie. 158
Oosterveld, M. De slag om de schans bij Engelen en de verwoesting van de kerk, juli 1587. 146
Over het leven van burgers en soldaten in 1587. 147
Ooyen, Piet van De gaande en komende man. 19
Schijndel, p. Tarcisius v. Weerspreuken en boerenregels. 6, 27, 46, 49, 97, 113, 155, 165, 187
Genealogische sprokkelingen uit Herpt. 28
Spreekwoorden en gezegden over vogels in en om de boerderij. 152
Stoepker, H. De kerk van Engelen in een wat breder perspectief. 129
Teunissen, A.P.J.A. Nieuwe en interessante kevers van de Drunense Duinen. 3, 149
Velden, G.M. v.d. Het testament van een brouwer van de Abdij van Berne uit het begin van de zeventiende eeuw. 15
Een staat van de landerijen, tienden en cijnzen van de Abdij van Berne uit ca. 1580. 65
Een dominicaan tot deservitor of bedienaar van de parochie Engelen benoemd. 178
Verboord, H. Van band tot mand... van kuil tot ketel. 7
Terug van een dwaalweg. 33
Verlaat, A. Het kerkgebouw na 1587. 138
Bouwmaterialen, gebruikt bij de kerk. 140
Activiteiten op het hoogste punt van Engelen. 143
Voogd, H. Een bijdrage over de ligging van Heusden in verband met het rivierenstelsel. 30
Een korte schets over het Boven- en Benedenland van Heusden. 153
De waterstaatkundige toestand van het Land van Heusden en Altena en het scheepvaartverkeer. 174
Duinkerken, Anton van Kerstlied (Gedicht). 181


Voorgaand jaar Terug naar overzicht Volgend jaar