Voorgaand jaar Terug naar overzicht Volgend jaar


AUTEUR TITEL (1952 - jaargang 2). PAGINA’s
Baardwijk, C. van 't Ermenconcert 98
Beers, P.Adr. van De Heren van Drunen uit 't geslacht Haastrecht 126, 152, 169
Bosch, Marinus v.d. Burgemeesters van Vlijmen 4
Kloosters in bet dekenaat Heusden 175
Breugelmans, Pastoor P. De Heemkunde tentoonstelling te Alphen 146
Heemkunde tentoonstelling 1952 129
O.L.Vrouw van Aalburg te Heusden 66
O.L.Vrouw van de Garswei te Elshout 66
Praalgraf Immerzeel Montmorency te Bokhoven 7, 23, 39, 55, 74
Over het Pensionaat te Engelen 187
Casteleijns, Th. Iets uit bet verleden van de kleermakerij 70
Chronist De Broeders van Drunen 111
Curvers, J. Het oud-adelijk geslacht van Heusden, gesproten uit de graven van het aloude Teisterband
"Waaraan dankt Heusden het bekende wiel in het wapen?"
150
Goossens. Pastoor Th. De bijkerk van Drunen te Nieuwkuijk 37
Halbertsma, Drs. H. Oudheidkundig Bodemonderzoek te Herpt 163
Halder, J. van De mandenmakerij 118
Hart. J. de De schoenmakerij rond 1900 86
Helvoort, Ed. van De geschiedenis van de voormalige R.K.Kerk te Vlijmen 43, (58)
De grote brand van Vlijmen in 1746 159
Nogmaals de Hongerenburgt 95
Janssen, Radboud P. Folklore: Rond bet huwelijk 29, 45
Folklore: Gebruiken bij Overlijden en Uitvaart 166
Lith, Chr. De oude schutters van Heusden 136
De toren van Hedikhuizen 91
Monumenten van Heusden 20, 34, 51
Mierlo, H. van De Dorpspomp te Drunen 53
Peters, H.G.M. Bal en springliedjes 72, 83, 107
Aftelrijmpjes 11
Hoe bet Elshoutse klooster in de Kerstnacht verzonk 184
Poort, Ds. W.A. De geschiedenis van de voormalige R.K. Kerk te Vlijmen 58
De herders der Hervormde gemeente te Vlijmen 153
De predikanten van Hedikhuizen en Herpt 124
Van het Vlijmense veer en de Vlijmense vissers 133
Verklonken klokkenklanken 81
Vlijmens "huis der zuchten" vertelt zijn levens verhaal 102
Ruyter, Th. de Het vak van riet- en strodekker 28
Rooyen, Pastoor N. van Engelen 59
Schmiehusen, P. Herinneringen aan Heusden 171
Schijndel, B.W. van Aantekeningen betreffende een paar Heren en Vrouwen van Onsenoort 63
Schijndel, Tarcisius van Akkernamen te Giersbergen 139
De Rivier de Maas 93
Een Eeuwfeest te Nieuwkuijk 44
Gemeentewapens in bet dekenaat Heusden 156, 161
Plaatsnamen in bet dekenaat Heusden 2
Parochiegeschiedenis uit Herpt 76
Sinninghe, J.R.W. Een heksenvervolging in Vlijmen (1528) 61
Een verkoping te Vlijmen in 1790 120
Spanjers, A.A. "Cafe de Leeuw en Dijk" te Vlijmen 27
Steensel, A. van Het verkeer 50 jaar geleden 148
Stef De Hoevenramp 89
Kerken die verdwenen 14
Veltman, A.A.M. De Hennepteelt in Drunen-Elshout 6, 18
Vermeer, Dr. Pascalls Optellen met boerenkrijt 31
Wiegmans, P. Eligius De dierenwereld in onze wielen (het stekeltje) 78, 85, 100
Over pijpekoppen en zeeschelpen 122
Wilt, G.P.A. de St.Catharinagilde te Herpt 114
N.N. De Vliedberg 181
Een nieuw dorpsplein 172
Uit de memoires van een Nieuwkuijkenaar 109, 143, 158
STREEKGESCHIEDENIS:
Bokhoven 128, 142 (grafzerken)
Engelen 4, 16 (grafzerken), 46, 80
Giersbergen 90 (plaatsnamen), 155 (akkernamen)
Haarsteeg ('t Vergereind) 149
Hedikhuizen 16 (R.K. Kerk), 46, 186 (wapen)
Herpt 96, 144 (plaatsnaam)
Heusden 116 (gevelstenen) 176, 46
Nieuwkuijk 160
Vlijmen 46, 80
GEDICHTEN:
Dalroos, R.   "De Herptse toren" 47
Eilardus, P.   "Onsenoort" 128
Janssen, P. Radboud   Kerstgedicht 177
Pidero,   48, 112
Siemer, F.   Het lied van de Brabantse eer 65
MEDEDELINGEN VAN DE REDACTIE, ENZ.: 1, 17, 33, 50, 77, 97, 109, 113, 138, 187
Museum 32, 48, 112, 144, 160
Erpellast 32, 64
ILLUSTRATIES, KAARTEN:
Kessel, P. Raymundus van
Versierde hoofdletters 29, 39, 48, 50, 58, 60, 67, 69, 99, 131, 132, 145, 161, 170, 171, 176, 177, 181, 185, bandomslag
Meerendonk, H. v.d. 62, 194
Pol, M. v.d. 22, 36, 47, 52, 71, 121, 155, 167
Stef 1, 4, 19, 27, 49, 76, 88, 92, 115, 127, 149, 152
Wiegmans, P. Leonardus 2, 5, 15, 29, 42, 50, 72, 78, 84, 85, 87, 89, 100, 108, 110, 112, 116, 128, 147, 164, 165
Kaart van: Heusden 21
Situatie dorpspomp 54
Vliegtuigramp te Haarsteeg 88
Loop der Maas 94
Akkernamen 140
Dorpsplein te Drunen 173
Kloosterkaart van 't dekenaat Heusden l74
Vliedberg 182


Voorgaand jaar Terug naar overzicht Volgend jaar