Lidmaatschap van de Heemkundekring

Als U de eigen omgeving beter wilt leren kennen met betrekking tot geschiedenis, oudheidkunde, ambachten, en beroepen, stamboomonderzoek, archeologie, natuur, cultuur, dialecten, monumenten, en vele andere zaken, wordt dan lid van onze vereniging door onderstaand inschrijfformulier in te vullen en op te sturen.
U ontvangt dan tienmaal ons maandblad "Met Gansen Trou" en eenmaal per jaar het extra dikke themanummer.
Verder maandelijks ons mededelingenblad "Plekbord".
  • De contributie is slechts € 21,00 per jaar.
  • Het lidmaatschap vangt aan op 1 januari van het volgende kalenderjaar of, bij aanmelding na deze datum, op de eerste maand na de datum van aanmelding.
  • BeŽindiging van het lidmaatschap dient 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk te geschieden.

Inschrijven:
Als u lid wilt worden kunt u zich m.b.v. onderstaand formulier aanmelden.
Vult u a.u.b. alle velden in.

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoon: 
Email: 
Geboortedatum: 
Wil vrijwilligerswerk doen: Ja/Nee: 
Ruimte voor extra informatie: 
 Wilt U het "Plekbord" ook digitaal via email ontvangen?
Ja/Nee: 
Machtiging:
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan heemkundekring "Onsenoort" om per jaar een bedrag van
zijn/haar bankrekening af te schrijven wegens verschuldigde lidmaatschapskosten.

Bankrekening IBAN-nummer: 
Plaats: 
Datum: 
Plaats hier Uw handtekening
na het afdrukken: 
   
  Als U alle velden hebt ingevuld dan kunt U deze pagina afdrukken, ondertekenen en
opsturen naar: HKK "Onsenoort", Grotestraat 103, 5151 JD  Drunen
of afgeven bij B. Beaard, Grotestraat 103, Drunen. Inlichtingen: tel 0416-320995